Ugrás a tartalomra

Szaktanácsadás

Az AEDIH szolgáltatásainak eljuttatásában a GAK által létrehozott és működtetett szaktanácsadói hálózat országos lefedettséggel több feladatkört is ellát.

Első lépésben a gazdálkodók digitális felkészültségének, "érettségének" felmérésében vesznek részt kollégáink, a gazdálkodói partnereket, ügyfeleket segítve az értelmezésen, kitöltésben. A kapott válaszok feldolgozása révén az személyre szabott Roadmap-ben - fejlesztési tervben- szereplő kiindulási adatok összeállításában is segédkeznek.

a

Szerepük a projekt több fázisában: 

• Külső kommunikáció a célcsoportok számára a hatékony elérés és a projekttevékenységekbe való aktív bevonásuk biztosítása érdekében; Tudatosítás, kommunikáció, terjesztés ‐ a potenciális EDIH ügyfelek azonosítása, a végfelhasználó résztvevők ‐ mezőgazdasági vállalkozások, kis‐ és középméretű gazdaságok ‐ megszerzése. 

• Részvétel a belső kapacitásépítésben az ADMA megfelelő lebonyolítása érdekében, azzal a céllal, hogy az ADMA‐t integrálják az útvonaltérképezési folyamatba. 

• Felmérőként az érintett célcsoportok digitális érettségének egyénre szabott értékelésének végrehajtása, beleértve a központi uniós módszertan szerinti digitális érettségi értékelést (DMA), valamint a projekt keretében kifejlesztett ADMA‐t, kombinálva az alapvető pénzügyi érettségi értékeléssel. 

• Egyénre szabott digitális fejlesztési ütemtervek kidolgozása és ellenőrzése, Részvétel az ütemterv‐fejlesztési megbeszéléseken az AEDIH szakértő(k)vel és a végfelhasználó vállalkozás képviselőjével együtt.

• Részvétel a tanácsadók képzési programjában. 

• A digitális bemutatóhelyeken tett látogatásaik során végfelhasználó mezőgazdasági termelők kísérése. A látogatások eredményeiről jelentés készítése, amelyet a digitális fejlesztési ütemterv mellékleteként csatolnak. A tanácsadóknak lehetőségük lesz arra is, hogy az elméletben tanultakat a bemutatóhelyeken kipróbálják. 

• Részvétel a "Tesztelés a beruházás előtt" akciókban, a tesztelés és annak eredményeinek rögzítése a digitális fejlesztési ütemterv mellékleteként. 

• Együttműködés a beruházás tervezésének folyamatában, a számításokhoz szükséges, könnyen hozzáférhető (korábbi tanácsadói/ AEDIH szolgáltatási tevékenységből származó) mezőgazdasági adatok rendelkezésre bocsátásával. 

• Részvétel az ökoszisztéma‐rendezvények szervezésében, különösen a mezőgazdasági kérdésekkel kapcsolatban, különböző kommunikációs szerepekkel, a résztvevők megszerzésével, valamint a rendezvények során facilitátori vagy moderátori feladatok ellátásával. 

• Igény alapú, megoldás-központú (match-making) mezőgazdasági tanácsadó hálózat. A tanácsadók hozzájárulnak ahhoz, hogy az AEDIH szolgáltatásai a szolgáltatások teljes körét igénybe vevő alapügyfelek csoportján túlmutatóan is elterjedjenek (a fenti munkafeladatokban leírtak szerint).  A mezőgazdasági termelőkkel folytatott napi munkájuk során a tanácsadók segítenek azonosítani ügyfeleik problémáit és igényeit, és összevetni azokat az AEDIH interaktív tárában szereplő digitális innovációk, potenciális ‐ új, ígéretes vagy bevált ‐ megoldások kínálatával.  Az egyeztetési folyamat alapján a mezőgazdasági vállalkozások biztonságosabban választhatják ki, hogy mely digitális technológiákat vezetik be a mezőgazdasági gyakorlatukba, amelyet a tanácsadójuk folyamatos technikai segítségével hajtanak végre, értékelnek és ‐ sikeres eredmények esetén ‐ valós megoldásként validálnak, dokumentálnak az AEDIH jó gyakorlatok tárában, a tudásbázisban és a külső kommunikációhoz szükséges tanulságok/tanúságtételek gyűjteményében.