Ugrás a tartalomra

Tájékoztatás csekély összegű támogatásokról

  • Igazolás  

Nyilatkozat  

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikkének (1) bekezdése szerint a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak, vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.

Az Európai Unió Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) folyamatosan vizsgálja a tagállamokban a vállalkozásoknak nyújtott létező támogatásokat, és a Bizottságnak be kell jelenteni minden új támogatásnyújtásra- és módosításra irányuló szándékot. Magyarországon az említett bejelentés megtétele a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (a továbbiakban: TVI), mint az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szerv útján történik.

A Bizottsághoz történő bejelentési kötelezettség alól – többek között – mentesek a csekély összegű támogatások, mivel azok a támogatás összegére való tekintettel nem torzítják a versenyt.

Csekély összegű állami támogatásnak minősül minden olyan állami forrásból nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy csekély összegű támogatásnak kell tekinteni. Formája sokféle lehet: pl. kedvezményes kamatozású kölcsön; kamattámogatás; adókedvezmény; kedvezményes kezességvállalás; vissza nem térítendő támogatás; stb.)

Általános csekély összegű támogatás

Általános csekély összegű támogatások esetében az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján bármely három üzleti évet felölelő időszakban a csekély összegű támogatást igénylő vállalkozás és a vele „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozás részére odaítélt általános csekély összegű támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 EUR-t.

Mezőgazdasági csekély összegű támogatás

A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak bármely három (üzleti) évet felölelő időszakban a csekély összegű támogatást igénylő vállalkozás és a vele „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozás részére odaítélt mezőgazdasági csekély összegű támogatás összege tagállamonként nem haladhatja meg a 25 000 EUR-t.

A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak bármely három (üzleti) évet felölelő időszakban nyújtott csekély összegű támogatások halmozott összege tagállamonként nem haladhatja meg az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti nemzeti korlátot, a 119 498 650,00 EUR-t.

Halászati csekély összegű támogatás

Bármely, három (üzleti) évet felölelő időszakot tekintve a halászati és akvakultúra-ágazati csekély összegű támogatást igénylő vállalkozás és a vele egy „és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozás részére odaítélt halászati csekély összegű támogatások összege tagállamonként nem haladhatja meg a 30 000 EUR-t.

A halászati és akvakultúra-ágazati vállalkozásoknak bármely, három (üzleti) évet felölelő időszakban nyújtott csekély összegű támogatások halmozott összege tagállamonként nem haladhatja meg a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti nemzeti korlátot. a 975 000 EUR-t.

A küszöbhatárokon felül jóváhagyó támogatási döntés a vonatkozó támogatási rendelet hatálya alá tartozó intézkedések vonatkozásában már nem hozható, így részben helyt adó támogatási döntés meghozatalának van helye.

Összeszámítási szabályok

Egyéni csekély összegű támogatási keret EUR/3 üzleti év:

  • általános csekély összegű 200 000
  • mezőgazdasági csekély összegű 25 000
  • halászati csekély összegű 30 000

A csekély összegű támogatást igénylő – és a vele „egy és ugyanazon vállalkozás” –  által igénybe vett általános-, halászati- és mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdés a) pontja szerint össze kell számítani. Az összeszámítás alapján a csekély összegű támogatások együttes összege nem haladhatja meg a 200 000 EUR/3 üzleti évet.

Fontos kiemelni, hogy amennyiben a csekély összegű támogatást igénylő „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősül más vállalkozással/vállalkozásokkal, úgy az általuk igénybe vett valamennyi csekély összegű támogatás egy közös csekély összegű támogatási keretet terhel, így az egy és ugyanazon vállalkozásban részt vevő vállalkozások részére együttesen rendelkezésre álló mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret 25 000 EUR/3 év, a halászati csekély összegű támogatási keret 30 000 EUR/3 év, az általános csekély összegű támogatási keret pedig 200 000 EUR/3 év.

Az igénybevett mezőgazdasági csekély összegű támogatások összege beleszámítódik az ügyfél halászati csekély összegű támogatási keretébe, így az együttesen igénybe vehető mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások küszöbhatára 30 000 EUR. Az igénybevett mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások csökkentik az ügyfél általános csekély összegű támogatási keretét, azaz valamennyi (halászati, mezőgazdasági, általános) csekély összegű támogatás összege beleszámítódik az általános csekély összegű támogatási keretbe, melynek értékhatára 200 000 EUR.

Fentiek alapján látható, hogy habár az igénylő rendelkezésére állhat szabad mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret, amennyiben az igénybevett halászati-, illetve általános csekély összegű támogatásokkal már elérte a halászati- vagy az általános küszöbhatárt, részére mezőgazdasági csekély összegű támogatás már nem nyújtható.

A három üzleti évet felölelő időszakot az érintett tagállamban a vállalkozás által alkalmazott üzleti évre hivatkozva kell meghatározni.

Támogatástartalom

Az értékhatár számítása szempontjából a támogatás összege, illetve nem egyösszegű kifizetés esetén a jelenértékre kiszámított támogatástartalom az irányadó.

Támogatástartalom: a kedvezményezett számára az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt módszertan alapján számított értéke.

A támogatást nyújtónak valamennyi csekély összegű támogatásként nyújtott támogatással kapcsolatban – a támogatás egyéb feltételei mellett – azt is meg kell vizsgálnia, hogy az adott vállalkozás által – a kérelmezett csekély összegű támogatással együtt – igénybevett csekély összegű támogatások összege az adott üzleti év, illetve az azt megelőző két üzleti év vonatkozásában nem haladják-e meg a csekély összegű támogatást igénylő vállalkozás és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet és a tagállami keretet.